Sæt styrkerne fri

Via en interaktiv tilgang tilegner deltagenede ledere og medarbejdere via workshoppen Core Strengths værktøjerne til at vælge de rette interpersonelle styrker at iværksætte i de rette situationer, under hensynstagen til hvad der giver det bedste resultat for virksomheden.

Vores anerkendte analyseværktøj —the Strength Deployment Inventory og Strengths Portrait—udgør kernen i konceptet. Ved at udforske og analysere deltagernes profiler, opnår deltagerne dybere indsigt i hvilke motivationsfaktorer der driver deres adfærd og hvilke styrker der til deres rådighed.

Core Strengths hjælper din virksomhed med at skabe en styrkebaseret kultur –ved at lære dine medarbejdere at:

  • Analyserer situationer bedre: De bliver bedre til at forstå hvad der sker i forskellige situationer og hvordan deres eget syn måske forvrænger billedet, for derigennem at vide hvilke styrker der skal bruges for at opnå det bedste resultat.
  • Aktivt bruge bevidste valg: Få indblik i de mange interpersonelle styrker de har til deres rådighed. De lærer hvordan de vælger rette styrke fra deres palette af styrker.
  • Stå til ansvar for handlinger og resultat: Få indsigt i hvorledes man kan tage ejerskab for sine handlinger og konskvensen af dem.
Videoens styrke i undervisningen

En god video kan løfte kvaliteten af undervisningen, med det som udgangspunkt har vi udviklet en stærk platform af videoer til at forstærke de pointer deltagerne får med fra Core Strength workshoppen. Videoerne bliver vist på udvalgte nøglepunkter i løbet af Core Strengths workshoppen, hvor videoerne spejler den læringrejse som deltagerne er på.

Learn More